Išči

Splošni pogoji

1. Definicije pojmov
Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.zvezdica.si.

Lastnik, skrbnik, upravljavec spletnega mesta in domene www.zvezdica.si.je Kozmetični salon Zvezdica, Urška Vidmar s.p., Šuceva 25 4000 Kranj.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.zvezdica.si. 


2. Informacije o nas 
Urška Vidmar s.p., Šuceva 25 4000 Kranj. 
Davčna številka: 56867344. 
Matična: 85489940. 


3. Sprejem splošnih pogojev 
Uporabnik oziroma kupec je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.zvezdica.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

V primeru, da se uporabnik s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinja, naj nemudoma preneha z dostopanjem do spletne strani. 


4. Avtorske pravice
Vsebina, objavljena na spletnem mestu, je izključno v lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika ni dovoljena. Lastnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršitelju.

5. Plačilo
Plačilo za katerokoli storitev je lahko gotovinsko ali z bančno plačilno kartico. Uporabniku oz.stranki se pri plačilu omogoči prikaz in izpis potrdila o opravljenem nakupu blaga ali storitev. Potrdilo mora ob vseh zakonsko določenih podatkih vsebovati tudi identifikacijsko številko nakupa, spletni naslov trgovine, ime trgovca, znesek nakupa z oznako valute in pridobljeno avtorizacijsko številko z datumom in časom nakupa.

Kupec plača tudi bančno provizijo, če jo banka, ki je izdala kartico in pri kateri ima kupec odprt bančni račun, zaračuna.

Cene veljajo od trenutka oddaje naročila. DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena Z DDV.

Prodajalec si pridržuje spremembo cenika brez vnaprejšnje objave.


6. Reklamacije 
Vse morebitne reklamacije mora kupec nemudoma sporočiti na e-poštni naslov: salon@zvezdica.si ali na naslov Urška Vidmar s.p., Šuceva 25 4000 Kranj. Če iz narave nepravilnosti izhaja, da se lahko reši na kraju samem kupec oziroma stranka pa je ni reklamirala in o tem obvestil prodajalca oz. receptorja, se šteje, da se je kupec oziroma stranka strinjala z opravljeno storitvijo, s tem pa izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve ali/in plačilu škode oziroma odstopa od pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo.


7. Odgovornost
Lastnik uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani www.zvezdica.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega portala.

Prepovedan je vsak poskus namestitve zlonamerne programske opreme oziroma namestitev zlonamerne programske opreme (virusi, črvi, trojanski konji, idr.) in vsiljene pošte, ki bi lahko onemogočala delovanje spletne strani in škodovala drugim uporabnikom. Lastnik ne prevzame odgovornosti za prenos morebitne zlonamerne programske opreme in s tem povezane kakršne koli škode. Prav tako lastnik ne prevzame odgovornosti za škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov idr.).

8. Spremembe splošnih pogojev
Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.

Lastnik se zavezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu www.zvezdica.si.

Lastnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerokoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko lastnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitev ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

9. Reševanje pripomb in sporov
Vaša vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani www.zvezdica.si sporočite na e-poštni naslov:narocanje@zvezdica.si ali na poštni naslov podjetja, ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke pristojno sodišče v Kranju.

10. Varovanje in zasebnost osebnih podatkov
To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev, naslov IP (Internet Protocol) in ostale prosto dostopne podatke preko spleta, prek katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vaše podatke bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali in za marketinške namene. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti. V primeru odjave od naročenih storitev ali vsebin nas pisno obvestite na salon@zvezdica.si Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, za katerega so bili pridobljeni.

Vaših podatkov ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja.